תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר קורן קוברס

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

קדימון

אתר “קורן קוברס” (להלן “האתר”) הוא אתר המשמש כאתר חנות וקטלוג למוצרי אריזה שונים עבור מעצבים בתחום האופנה, רשתות אופנה ועוד. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “קורן קוברס” ושל חברת א.קורן פתרונות אריזה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהחברה.
בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה המפעילה (א.קורן פתרונות אריזה) ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף קניין רוחני) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

רכישה באתר

טרם ביצוע הזמנה של מוצר באתר, על המשתמש למלא את פרטיו האישיים כגון: שם מלא ושם משפחה, שם עסק, כתובת, דוא”ל, טלפון וכד’. כמוכן ניתן להירשם לאתר באמצעות שם משתמש וסיסמא.
רישום לאתר מהווה אישור מצד המשתמש באתר להיכלל ברשימת מועדון הלקוחות של קורן קוברס (להלן “א.קורן פתרונות אריזה”) וכן הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של קורן קוברס.
תשלום בגין הרכישה ניתן לבצע באופנים הבאים: מתן פרטי כרטיס אשראי בטלפון, תשלום ישיר למספק המוצרים (להלן: “השליח”) בין בהמחאה ובין במזומן.
במקרה בו יבחר הלקוח לשלם באמצעות אשראי בטלפון, יצור עימו קשר טלפוני נציג מטעם החברה, לצורך קבלת פרטי כרטיס אשראי. הרכישה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י הלקוח ואישור העסקה ע”י חברת האשראי.
יובהר כי יצירת קשר ע”י החברה באמצעות טלפון ו/או דואר אלקטרוני לצורך קבלת פרטי כרטיס אשראי של הלקוח שלא זכתה להתייחסות תוך 7 ימים תיחשב כביטול הזמנה.
במקרה בו יבחר הלקוח לשלם עבור המוצר באמצעות תשלום ישיר לשליח בהמחאה או מזומן, עליו להיות מוכן עם אמצעי התשלום הישיר שבחר בעת אספקת המשלוח.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש, בין אם על ידי חסימת כתובת האיי.פי של המחשב שלו, או אפילו בהתאם למדינת המוצא, ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
הנהלת האתר תעשה כל שביכולה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר קורן קוברס.

מדיניות פרטיות

התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מטרתם לפרט את האופן שבו החברה משתמשת במידע שנמסר לה באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע , ובתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה ומסירת פרטים. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כמפורט בפרק הרכישה באתר. ישנם שדות חובה שעל המשתמש למלא כדי להירשם לאתר.
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונותיו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך הקניה.
המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו עבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן.
המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
החברה (להלן “א.קורן פתרונות אריזה”) רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר. עם זאת החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרי.
בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו באתר והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה רשאית החברה לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, ניוז-לטר או מסרונים למשתמשים הכוללים מידע בדבר שירותיה, מבצעים שונים וכן מידע שיווקי פרסומי.
אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

אזור שיפוט

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958 .
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב, בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.